Friday, June 5, 2009

HARAM ITU HANYA SEDIKIT, TETAPI MANUSIA MASIH SUKA YANG SEDIKIT ITU (Siri 3)

Sebelum ini kita telah melihat pandangan Ibnu Taimiyyah dalam masalah ini. Maka, di sana Imam Ahmad dan beberapa ulama’ dari kalangan ulama’ hadis dan fiqh, berpandangan :

Hukum asal bagi ibadah yang telah diaturkan waktunya, ialah tidak boleh dilaksanakan sembarangan melainkan apa yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Sekiranya tidak, kita akan tergolong dalam firman Allah SWT :

Adakah patut bagi mereka, mempunyai sembahan-sembahan selain daripada Allah yang menyusun syariat di dalam agama, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? (Surah asy Syura : 21)

Manakala perkara yang dikatakan sebagai adat adalah dimaafkan. Maka ia tidak diharamkan melainkan apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Sekiranya tidak, maka kita akan tergolong dalam firman Allah SWT :

Katakanlah (Wahai Muhammad) : “Adakah kamu semua melihat baik dan buruk, terhadap rezeki yang diturunkan oleh Allah SWT kepada kamu, sehingga kamu dapat membandingkan di antaranya haram dan halal? (Surah Yunus : 59)

Ayat ini merupakan satu kaedah yang sangat hebat dan memberi manfaat. Oleh itu, dapat kita katakan bahawa jual beli, pemberian, ganjaran dan selain daripadanya yang termasuk dalam adat yang diperlukan oleh manusia di dalam kehidupan mereka, seperti keperluan terhadap makanan, minuman dan pakaian.

Maka, syariat menggariskan adat-adat ini dengan melaksanakannya secara beradab, dan mengharamkan beberapa perkara daripadanya yang boleh mengundang kerosakan. Bahkan mewajibkan apa yang sepatutnya dilakukan, dan membenci apa yang tidak sepatutnya. Juga mengharuskan mana-mana yang dikatakan sebagai keperluan, yang mengesahkan bahawa ia adalah bahagian daripada adat-adat, ukurannya dan ciri-cirinya.

Oleh itu, manusia dibenarkan berjual beli dan berniaga sepertimana yang mereka kehendaki, selagi mana ia tidak diharamkan oleh syariat. Ia juga seperti dibenarkan makan dan minum sepertimana yang mereka kehendaki, walaupun sebahagian daripada perbuatan tersebut diharuskan, atau pun makruh. Dan apa yang tidak diletakkan batasannya oleh syariat, maka ia kekal dengan hukum asalnya.

Disebut di dalam hadis shahih tentang hukum asal tersebut, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah :

Kami mengasingkan diri, dan al Quran turun. Maka, sekiranya ia diharamkan, sudah pasti al Quran mengharamkannya

Maka dalil ini menyebut tentang apa yang tidak disebut oleh al Quran, adalah tidak diharamkan dan tidak dilarang. Bahkan mereka dibenarkan melakukannya sehinggalah turunnya dalil yang menegah dan mengharamkannya. Inilah bukti kehebatan ilmu para sahabat RA. Hasilnya, terbentuklah keadah ini, iaitu “asal hukum sesuatu perkara adalah harus”. Ia bertujuan melarang ibadah yang tidak disyariatkan, dan membenarkan adat melainkan apa yang diharamkan.

Salam Perjuangan

Dr Fikrah

No comments:

Post a Comment